PAN PIP

Stanislav Holý

(1943 – 1998)

Akademický malíř, kreslíř, grafik a ilustrátor Stanislav Holý se zapsal do paměti starší generace především svým kresleným humorem, když patřil k několika brilantním karikaturistům, kteří dokázali ironizovat politickou situaci šedesátých let, zvláště pak po okupaci v roce 1968. Dětské publikum zaujal postavami Jů a Hele, doprovázejícími nedělní dětské televizní pořady, umístěné do nezaměnitelného prostředí pestrobarevné krajiny s květinami a duhou. Krajiny, kterou již mnohem dříve, od šedesátých let, procházel nenapodobitelný človíček, osamělý poutník, udivený glosátor, ironický obdivovatel – pan Pip. Tento Alter Ego pana Holého, stvořený několika lapidárními tahy perokresby, žasl nad krásami každodennosti. Bílá postava s udivenýma očima a lehkým úsměvem, procházející nekonečnou snovou krajinou, v sobě ukrývá křehkou poezii, ironii i sarkasmus, avšak zároveň mnoho smutku, nostalgie, osamění a nepolapitelných tužeb. Pan Pip jako součást krajin, zahrad, kopců a pastvin, měst a domovů, je zároveň tvůrcem i malířem světa, jímž němě prochází, aby komentoval hluboce lidská poselství.

Naše životy ovlivňují sny. Nikoliv ty, které nás provázejí, když v noci uleháme. Jde o ty, které utvářejí naše tužby, které vycházejí z toho, jaké hodnoty v sobě nosíme. Sny, odehrávající se v krajině pana Pipa objevme na výstavě v Galerii U prstenu a vzpomeňme na kresebné a grafické dílo Stanislava Holého, které je svým filosofickým poselstvím neopakovatelné. Vzpomeňme v době adventní a vánoční na dobu, kdy jsme byli dětmi a celou svou bytostí jsme žasli nad světem kolem nás.

Antonín Sova